Complement de pensionistes per reduir la bretxa de gènere

Mediconsulting

2 abr. 2024

El complement de pensionistes per reduir la bretxa de gènere és una ajuda que busca compensar les diferències que hi ha entre dones i homes a les pensions de jubilació. Una sentència del Tribunal Suprem del novembre del 2023 va establir aquest complement, ja que les carreres professionals de les dones i, per tant, les seves pensions de jubilació s'han vist històricament perjudicades per la cura de la descendència.

Poden sol·licitar a la Seguretat Social el complement de pensionistes per a la reducció de la bretxa de gènere les dones i els homes que hagin tingut dos fills o filles o més i que siguin beneficiaris d'una pensió contributiva de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a partir del 4 de febrer de 2021 de jubilació plena (no jubilació parcial), incapacitat permanent o viduïtat.

La quantia del complement a l'any 2023 és de 30,40 € mensuals per cada fill o filla, amb el límit d'import 1.800,00 € anuals. Aquests complements es tramiten davant de l'INSS amb les condicions següents: 

  • Només per pensions de jubilació, incapacitat permanent o viduïtat concedides a partir del febrer del 2021 (si la resolució de la pensió és anterior al 2021 no es pot reclamar el complement per prescripció).
  • Només si teniu dos o més fills o filles (s'ha d'aportar el llibre de família).
  • És incompatible si l'altre progenitor ja percep el complement pels mateixos descendents.
  • El complement no es té en compte en l'aplicació del límit màxim de les pensions contributives ni per determinar el complement per a pensions inferiors a la mínima.

 

Com podem ajudar-te des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en materia fiscal, laboral, mercantil i legal a la vostra disposició. Si necessites assessorament, pots emplenar aquest formulari i contactarem amb tu.

 

Altres articles d'interès

Vull seguir treballant quan em jubili. Què he de saber?

Llei de l’Habitatge: deduccions a l’IRPF per a nous contractes de lloguer

 

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L.; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 22352, foli 151, inscripció 6a d'adaptació, full B-36.748.