Llei de l’Habitatge: deduccions a l’IRPF per a nous contractes de lloguer

Mediconsulting

13 febr. 2024

La recent Llei de l'Habitatge estableix que, en els nous contractes d'arrendament a partir de l'1 de gener de 2024, els propietaris d'un habitatge passen de rebre una reducció general del 60 % del rendiment per lloguer d'ús d'habitatge a l'IRPF a rebre una reducció del 50 %. De tota manera, per estimular el lloguer d'habitatge habitual a preus assequibles, aquesta nova norma estableix que aquesta reducció per a propietaris pot augmentar fins al 90 % en els nous contractes de lloguer d'habitatges en zones tensionades. 

 

La reducció a l’IRPF pot ser del 90 %

Si l’any 2024 se signa un nou contracte de lloguer d'habitatge d'immobles situats a zones de mercat residencial tensionat, la reducció a l'IRPF arribarà fins al 90 % o si la renda del nou contracte és almenys un 5 % inferior a l'estipulada a l'anterior. 

 

La reducció a l’IRPF pot ser del 70 %

Quan es tracti de la incorporació al mercat d'habitatges destinats al lloguer a zones de mercat residencial tensionat i es lloguin a joves d'entre 18 i 35 anys en aquestes àrees, o bé es tracti d'habitatge assequible incentivat o protegit, arrendat a l'administració pública o entitats del tercer sector o de l'economia social que tinguin la condició d'entitats sense ànim de lucre, o acollida a algun programa públic d'habitatge que limiti la renda del lloguer, la deducció arribarà fins al 70 %.  

 

La reducció a l’IRPF pot ser del 60 %

La deducció arribarà fins al 60 % sobre el rendiment net quan s’hagin efectuat obres de rehabilitació als dos anys anteriors.

 

Què és una zona tensionada del lloguer d’habitatge? 

Per a qualsevol mena de deducció de l’habitatge de lloguer, l’immoble ha d’estar en una zona tensionada. Segons la nova llei de l’habitatge, una zona es considerarà tensionada quan "l'elaboració d'una memòria que justifiqui, a través de dades objectives i fonamentada en l'existència d'un risc especial d'abastament insuficient d'habitatge per a la població resident". Aquesta memòria l'hauran de desenvolupar les diferents comunitats autònomes, encara que també caldrà una declaració per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma). Consulta el mapa de les àrees tenses on es limitarà el lloguer en el següent mapa elaborat per la Generalitat

 

Les condicions que haurà de complir una zona tensionada són bàsicament dos:

 

a) Que la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer al pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministraments bàsics, superi el trenta per cent dels ingressos mitjans o de la renda mitjana de les llars.

b) Que el preu de compra o lloguer de l'habitatge hagi experimentat en els cinc anys anteriors a la declaració com a àrea de mercat d'habitatge tensionat, un percentatge de creixement acumulat almenys tres punts percentuals superior al percentatge de creixement acumulat de l'índex de preus de consum de la comunitat autònoma corresponent.

 

 

Necessites consultar amb un agent immobiliari? 

A Medilloguem, l'agència immobiliària del Grup Med, t'assessorem en totes les gestions relacionades amb la venda i la gestió del teu immoble, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris a la compravenda i el lloguer d´una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i us proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L.; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 22352, foli 151, inscripció 6a d'adaptació, full B-36.748.