Actualitat

Troba els articles més interessants i les darreres notícies dels sector laboral, fiscal i comptable

Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques - Mediconsulting

Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques

7 nov. 2019

L'any 2017 el Parlament de Catalunya va crear un nou impost, l'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques, com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya amb Llei 6/2017 de 9 de Maig (DOCG 12-05-2017)...

Continuar llegint...
Donació en vida, què cal saber - Mediconsulting

Donació en vida, què cal saber

4 nov. 2019

Una donació intervivos és l'acte pel qual una persona, el donant, disposa a títol gratuït de béns immobiliaris (finques) o de béns mobiliaris (accions, efectiu, altres elements) a favor d'una altra, el donatari, que els adquireix si els accepta en vida del donant.

Continuar llegint...
Hisenda investiga el frau fiscal en l

L'Agència Tributària activa una macrooperació coordinada a nivell nacional contra el frau fiscal en el sector de l'estètica

28 oct. 2019

L’Agència Tributària ha engegat una gran operació en totes les comunitats autònomes –excepte el País Basc i Navarra– contra el frau fiscal en el sector de la cirurgia estètica i la dermatologia

Continuar llegint...
Per què és convenient fer testament?

Per què és convenient fer testament?

27 maig 2019

El testament és la manifestació de voluntat d’una persona sobre com han de repartir-se els seus bens quan ja no hi sigui. És la millor manera d'ordenar els seus interessos i desitjos...

Continuar llegint...
Novetats en la Llei de Protecció de dades en l’àmbit sanitari

Novetats en la Llei de Protecció de dades en l’àmbit sanitari

29 abr. 2019

El 25 de maig del 2018 va començar a ser aplicable la nova normativa europea de protecció de dades del Reglament 2016/679/UE de protecció de les persones físiques en el relatiu al tractament de dades personals...

Continuar llegint...
Terminis i dates clau per a la declaració de la renda 2018

Terminis i dates clau per a la declaració de la renda 2018

5 abr. 2019

En el calendari del contribuent, existeixen diferents dates que atenen diferents necessitats del treballador. No obstant això, t'indiquem a continuació les més importants i comunes:

Continuar llegint...