Resum novetats per als autònoms 2024

Mediconsulting

6 febr. 2024

L’any 2024 ha començat amb molts canvis fiscals en les dues modalitats d’exercici professional per compte propi. Recorda que, quan exerceixes la professió mèdica per compte propi, has d’escollir un règim de previsió social: optar pel producte MEL que ofereix Mutual Mèdica o donar-te d’alta com a autònom al RETA. T’expliquem les novetats fiscals més destacades que afecten aquests dos models. 

 

Obligació de la factura electrònica per als autònoms

Es preveu que la factura electrònica serà obligatòria a partir de l'1 de juliol del 2025 i Hisenda ja ha establert els requisits tècnics necessaris per a aquests processos. Per tant, comença el compte enrere per anar adaptant la teva activitat a aquesta nova normativa, tant si tens una societat professional com si ets autònom.

Aquest canvi suposa una revolució per a empreses i autònoms, ja que hauran de modificar la forma de facturar tant els ingressos com les despeses. A més, la no adaptació a la reforma comportarà una pèrdua de control de processos de facturació, retards de pagaments i sancions de fins a 10.000 €.

Veure més informació sobre factura electrònica

 

Les despeses de difícil justificació

La reducció per despeses de difícil justificació que apliquen els autònoms que tributen pel règim d'estimació directa passen del 5% actual al 7% per al 2023. Per tant, a la declaració de la renda, que correspon a l'exercici fiscal 2023, els autònoms podran aplicar una reducció d'un 7% del rendiment net de l'activitat econòmica amb un import màxim de 2.000 euros.

  

La nova Llei de Startups

S'ha aprovat una nova Llei de Startups, que aporta una definició de Startup i, amb ella, l'eliminació del règim de pluriactivitat per als treballadors per compte propi que emprenguin en una startup durant els 3 primers anys d'activitat, durant els quals no pagaran cap quota.

 

 

Una nova quota d'autònoms RETA segons els ingressos reals

Amb el nou sistema de cotitzacions una de les primeres modificacions que ha de fer l'autònom donat d’alta de RETA és calcular els seus rendiments nets. Cada professional ha de calcular quins seran els seus ingressos per a poder triar el tram en el qual cotitzarà. A més, aquest tram es pot modificar durant diverses vegades a l'any, segons vagin canviant els rendiments. A més, per a calcular els rendiments nets hauran de restar als ingressos les despeses que siguin fiscalment deduïbles (sense incloure les quotes d'autònom). I al resultat s'haurà de restar el 7% en el cas dels autònoms i el 3% dels autònoms societaris.

  • Si l’autònom no comunica res, serà la seguretat Social qui ho calculi en base a la darrera  declaració de Renda última presentada.

  • Si és autònom  donat d’alta al RETA de la Seguretat Social i preveu que els ingressos del 2024 seran inferiors al 2023,  ha de notificar-ho a la Seguretat Social abans del 29 de febrer o se li aplicarà la base de cotització corresponent al 2023.  Pot accedir al web Seguretat Social aquí.

 

Una nova tarifa plana de 80 euros

La tarifa plana per als nous autònoms que es donin d'alta en el RETA aquest 2024 serà  una quota de 80 euros al mes el primer any. Per a poder tenir una ampliació d'altres 12 mesos hauran de guanyar menys del Salari Mínim Interprofessional. (1.082,00 euros bruts mensuals)

 

Les bases de cotització dels autònoms

L'autònom donat d'alta al RETA pot triar qualsevol de les compreses entre la base mínima i la màxima corresponent per a cada tram d'ingressos. La base màxima de cotització a la Seguretat Social augmenta fins al 8,6% (4.495 euros). A la base triada pel treballador autònom se li haurà d'aplicar la corresponent quota a la Seguretat Social. En aquest apartat augmentarà la cotització per contingències comunes, quota que passa d'un 28,3 a un 28,9% com a mesura per a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions per les pròximes jubilacions. Per tant, el total de les cotitzacions que faran els treballadors autònoms serà del 31,2% de la base de cotització triada. Es divideix en els següents conceptes:

  • Un 28,9% de la base de cotització en concepte de contingències comunes.
  • Un 1,3% de la base de cotització en concepte de contingències professionals.
  • Un 0,9% de la base de cotització en concepte de cessament d'activitat.
  • Un 0,1% de la base de cotització en concepte de formació professional.

 

 

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, mercantil i legal a la seva disposició. Si necessita assessorament, ompli aquest formulari i contactarem amb vostè.

 

Altres artícles d'interès:

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L.; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 22352, foli 151, inscripció 6a d'adaptació, full B-36.748.