Vull seguir treballant quan em jubili. Què he de saber?

Mediconsulting

19 març 2024

L’arribada de la jubilació és una fita que tot treballador, per compte propi o per compte d’altri, té com a objectiu final durant tota la vida laboral. Aquesta etapa, però, no suposa necessàriament la fi de la carrera laboral, ja que algunes modalitats de jubilació permeten compaginar el manteniment de l’activitat professional amb el cobrament de la pensió.

 

Sigui quina sigui la teva situació, aquí t’expliquem quina modalitat de jubilació pots triar, si vols continuar treballant quan arribes a l’edat de jubilació i vols continuar exercint algun tipus d’activitat professional.

 

La norma general és que hi ha una incompatibilitat entre cobrar la pensió de jubilació i cotitzar a la Seguretat Social per qualsevol dels seus règims.

Quan treballen per compte propi, els metges tenen la possibilitat d’afiliar-se al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), o bé poden optar, en el moment d’iniciar la seva activitat, per pagar el producte MEL (Metge d’Exercici Lliure) de Mutual Mèdica, que és alternatiu al RETA.

Per tant, aquells professionals que han tingut una vida laboral al Règim General (en un hospital, centre d’atenció primària, etc.) i realitzen una activitat privada, i aquesta última la duen a terme mitjançant la subscripció del producte MEL de la Mutual Mèdica, quan arriba la seva edat de jubilació del centre de treball, poden continuar treballant en la seva activitat privada i cobrar la pensió de jubilació, perquè el producte MEL, encara que els proporciona cobertura legal per al desenvolupament de la seva activitat privada, no és efectivament cap règim de la Seguretat Social. Hem de tenir en compte que, en aquests casos, l’INSS els descomptarà de la pensió de jubilació uns 85 euros mensuals, en concepte de l’anomenada quota solidària.

 

1. Jubilació demorada

La jubilació demorada no és estrictament una jubilació en si, sinó una situació legal a què s’acull voluntàriament el treballador que vol seguir treballant uns anys més, endarrerint la fi de la seva activitat professional, allargant la seva vida laboral i la cotització, la qual cosa repercuteix en un augment de l’import de la pensió futura. Aquest augment es materialitza mitjançant un Complement de Demora (el 4 % més de pensió, per cada any complet de retard de la jubilació), que s’abona juntament amb la pensió. Funciona tant en el cas dels treballadors autònoms com els treballadors per compte d’altri que hagin acordat amb l’empresa continuar treballant, i els requisits són els següents: 

 • Haver cotitzat un mínim de 15 anys.
 • Haver complit l’edat mínima de jubilació ordinària per a l’any en curs.

 

2. Jubilació parcial

La jubilació parcial és una manera de jubilar-se molt aconsellable per a persones que estiguin treballant per compte aliè i vulguin disminuir la seva jornada laboral en els 4 darrers anys abans de la seva edat de jubilació. Amb aquesta modalitat, que sempre requereix l’acord amb l’empresa, el treballador cobra una part de la pensió de jubilació i, alhora, un sou per la seva activitat professional. Els requisits són els següents: 

 • El treballador ha de tenir almenys 35 anys cotitzats i 6 d’antiguitat a l’ empresa.
 • Pot fer-se des de 4 anys abans de l’edat de jubilació o fins i tot després de complir els anys de jubilació. Si es fa abans de l’edat de jubilació, l’empresa necessita fer un contracte de relleu per les hores que deixa de treballar el jubilat parcial. 
 • S’ha de signar amb l’empresa un nou contracte a temps parcial que suposi una reducció de jornada almenys del 25 % i com a màxim el 50 %, encara que aquesta reducció de jornada podrà arribar a ser del 75 % si el contracte de relleu es fa a jornada completa.
 • Els treballadors autònoms no poden optar a aquesta modalitat de jubilació. 

 

3. Jubilació flexible

La jubilació flexible és molt semblant a la jubilació parcial, però es diferencia en un concepte bàsic: el treballador hi accedeix, quan ha deixat la feina i ja està jubilat, però vol reiniciar parcialment la seva activitat professional. En aquest sentit, el treballador cobra, com en el cas de la jubilació parcial, una part de la pensió de jubilació i també un sou per la feina. Els requisits són els següents:

 • Estar cobrant la pensió de jubilació.
 • Comunicar a la Seguretat Social la intenció de començar a treballar novament.
 • Firmar amb l’empresa un contracte a temps parcial d’entre el 50 % i el 75 % de la jornada completa (la jornada ha d’estar compresa entre 20 i 30 hores setmanals).  
 • Els treballadors autònoms no poden optar a aquesta modalitat de jubilació. 

 

4. Jubilació activa

La jubilació activa és la modalitat de jubilació que permet compatibilitzar percebre una part de la pensió i realitzar una activitat laboral a temps parcial o a temps complet, fins i tot en el cas dels treballadors autònoms, que impliqui cotitzar la Seguretat Social. Un tret fonamental d’aquesta modalitat de jubilació és que el treballador es considera pensionista amb caràcter general, i rep el 50 % de la pensió mentre estigui desenvolupant el treball (es rebrà íntegra quan acabi el treball), sigui quina sigui la jornada laboral que dugui a terme, i sense límit de retribució. En el cas dels treballadors autònoms és molt més avantatjós, ja que mentre estiguin treballant podran cobrar la pensió al 100 %, això sí, només el cas que tinguin contractat, almenys, un treballador per compte d’altri. Els seus requisits són els següents: 

 • Tenir un any més de l’edat en què es podria jubilar de manera ordinària.
 • El percentatge aplicable a la base reguladora de la seva pensió ha d’arribar al 100 %, és a dir, ha d’haver cotitzat el mínim d’anys exigit.
 • No pertànyer al sector públic ni concertat (ICS o XHUP).
 • No estar en jubilació anticipada.
 • En el cas de treballadors per compte d’altri, l’empresa ha d’estar d’acord.
 • Cotitzaran per la cobertura d’IT i un 9 % de “quota solidària”.

 

Abans d’escollir la modalitat de jubilació que prefereixes, recorda que pots comptar amb l’assessorament expert dels professionals de Mediconsulting, que resoldran tots els teus dubtes i t’aconsellaran el model de jubilació que millor s’adapti a tu. 

 

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

Si estàs valorant crear una Societat Professional, a Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria societària i legal a la teva disposició. Pots sol·licitar més informació omplint aquest formulari i et donarem resposta.

 

Altres articles d'interès

Complement de pensionistes per reduir la bretxa de gènere

Llei de l’Habitatge: deduccions a l’IRPF per a nous contractes de lloguer

 

MEDICONSULTING, S.A.U.; NIF A58818501; domicili social a Barcelona, 08017, Passeig de la Bonanova, 47; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, inscripció 6ª d’adaptació, Full B-36.748.