Una sentència judicial atorga una reducció fiscal a pensionistes que hagin treballat en banca, indústria tèxtil, metal·lúrgia o construcció i que cotitzessin a la Mutualitat Laboral

Mediconsulting

13 març 2024

Una sentència judicial recent ha atorgat dret a una reducció fiscals a una sèrie de professionals que estiguin cobrant la seva pensió de jubilació. És important remarcar que aquesta sentència només afecta metges jubilats que haguessin treballat per a empreses del sector de la banca, indústria tèxtil, metal·lúrgia o construcció i que haguessin cotitzat a la Mutualitat Laboral. Tingues en compte que no s'ha de confondre Mutualitat Laboral amb Mutualitat de Previsió Social o alternativa al RETA: Mutual Medica, com a alternativa al RETA, no és una Mutualitat Laboral.

Per tant, si ets un professional jubilat, estàs cobrant una pensió de jubilació de la Tresoreria de la Seguretat Social i durant la teva carrera laboral vas cotitzar a la Mutualitat Laboral de sectors com banca, indústria tèxtil, metal·lúrgia o construcció, aquesta sentència judicial t’atorga dret a gaudir d’una reducció fiscal del 100 % per allò que vas cotitzar fins al 31 de desembre de 1966 i d'un 25 % per la cotització entre l'1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978. 

La STS 255/2023, REC. CASACIÓ 5335/2021 del 28 de febrer, reconeix als pensionistes el seu dret que se'ls torni el que han tributat de més durant els períodes impositius que encara no han prescrit (els darrers quatre, és a dir, del 2019 al 2023). Aquesta sentència permet, a més, que la rebaixa fiscal s'apliqui a partir d'ara a les declaracions tributàries futures.

Adjuntem una llista de preguntes freqüents sobre aquest tema que ha publicat l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L.; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 22352, foli 151, inscripció 6a d'adaptació, full B-36.748.