Nou sistema de cotització per als autònoms

Mediconsulting

19 oct. 2022

Després de mesos de negociacions amb les diferents associacions que representen als treballadors autònoms, el Govern ha arribat a un acord definitiu pel qual s'estableix un nou règim de cotització fins a l'any 2025 que permetrà als treballadors per compte propi adaptar el pagament de les seves quotes als seus rendiments reals -pels seus rendiments nets efectius (ingressos-despeses) per als tres pròxims anys de manera progressiva- i pel qual els autònoms amb baixos ingressos pagaran menys quota a partir de 2023. Fins ara els autònoms pagaven una quota fixa cada mes, independentment del volum de facturació (ingressos). En 2022 per la base mínima es paguen 294 euros al mes, per la base màxima 1.266,66 euros.

A partir de gener de 2023, s'estableix un nou sistema compost per 15 trams de rendiments nets -diferència entre ingressos i despeses deduïbles-, bases de cotització i quotes durant els tres pròxims anys amb un període transitori que s'estendrà, com a màxim, durant nou anys, és a dir, fins a 2032, amb revisions periòdiques cada tres anys. Addicionalment, per a calcular el tram de rendiments nets en el qual se situen a l'efecte de determinar la base i quota de cotització que se'ls aplica, els autònoms es podran aplicar una deducció genèrica del 7% dels seus rendiments nets, que serà del 3% per als autònoms societaris.

Aquesta modificació entrarà en vigor de manera gradual, amb quotes que van des d'una quota mínima de 230 euros mensuals per a autònoms amb rendiments nets inferiors a 670 euros mensuals fins als 500 euros/mes de quota mínima per a aquells autònoms amb ingressos nets superiors a 6.000 euros mensuals.

El nou sistema contempla trams de cotització progressiva des de 2023 fins a 2025. En 2024, la quota aplicable en 2023 de 230 euros per a aquells autònoms amb rendiments nets inferiors a 670 euros es rebaixaria fins a 225 euros, i en 2025 quedaria fixada en 200 euros mensuals. En el cas dels autònoms amb ingressos per sobre dels 6.000 euros, la quota mínima, que en 2023 seran 500 euros, en 2024 seria de 530 euros, i en 2025 de 590 euros. L'any 2025, el sistema de trams de rendiments nets i quotes es revisarà de nou per als següents tres anys, i així cada 3 anys fins arribar a 2032. Després d'aquest període transitori, els autònoms hauran d'estar cotitzant pels seus rendiments nets efectius en 2032.

El nou sistema de cotització del RETA elimina la possibilitat de triar lliurement la base de cotització sense tenir en compte els ingressos reals de l'autònom, ja que en cadascun dels 15 trams de rendiments nets existeixen una base mínima i una màxima, sent el topall màxim en cada tram, al mateix temps, el sòl de l'immediat tram superior. Com a excepció, aquells autònoms que al desembre de 2022 es trobessin cotitzant per una base superior a la que determinen els seus rendiments nets, podran romandre en aquesta base amb caràcter indefinit. A partir de 2023, aquesta opció ja no es permetrà.

 

Com s'aplicarà aquest nou sistema?

  1. A l'inici de l'any, o en donar-se d'alta, els autònoms (tant persones físiques com societaris), hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant una declaració, la seva previsió de rendiments nets anuals i la seva mitjana mensual, que determinaran la base de cotització segons els quinze trams per rendiments aprovats per als anys 2023, 2024 i 2025, havent de triar, entre la base de cotització mínima i la màxima, establerta per al tram de rendiments en el qual es trobi. A inicis de l'any següent, i en funció dels rendiments nets anuals que li faciliti l'Agència Tributària, la Seguretat Social procedirà a regularitzar les quotes, si aquests rendiments fossin superiors o inferiors als trams que cada persona hagi triat per a cotitzar. Si l'autònom ha cotitzat per sobre dels seus rendiments nets anuals, se li retornarà aquest import. Si hagués cotitzat de menys, haurà de pagar la diferència.
  2. Els treballadors inclosos en aquest règim especial podran, cada dos mesos (fins a 6 vegades a l'any), modificar la base de cotització, amb la finalitat d'ajustar la cotització als rendiments que vagi obtenint cada treballador. Els canvis de base de cotització tindran efectes des d'1 de març, 1 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre 1 de novembre i 1 de gener de l'any següent, respecte als canvis sol·licitats durant els dos mesos immediatament anteriors a aquestes dates.
  3. Per a aquells autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d'alta en els dos anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d'efectes de l'alta, amb caràcter general, tindran dret a una quota reduïda de 80 euros que substituirà a l'actual tarifa plana durant els primers 12 mesos, podent prorrogar-se, per 12 mesos més si, a l'any, els seus rendiments nets estan per sota del Salari Mínim Interprofessional. Per a la resta, la quota serà la que correspongui pel tram de cotització segons els seus rendiments nets.

 

Amb la llei finalment aprovada, es torna imprescindible per a tots els treballadors per compte propi que coneguin bé els canvis que s'aplicaran a partir de l'1 de gener del pròxim any. S'aconsella que disposin de certificat digital per a poder regularitzar en la Seguretat Social la seva situació, si es van produint canvis de bases en funció dels ingressos nets.

 

Alternativa al Reta: Mutual Médica per a metges

De moment, la nova Llei no fa cap referència sobre les mutualitats alternatives. Per això, respecte a MUTUAL MÉDICA amb el producte MEL -alternativa al RETA- segueix en vigor l'actual sistema de quotes prevista en la Disposició Addicional 19a de la Llei General de la Seguretat Social.

Recordem que un professional que comença una activitat de manera independent com a autònom ha de donar-se d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. No obstant això, alguns treballadors poden triar entre cotitzar a la Seguretat Social (RETA) o fer-ho a través de la mutualitat de previsió social legalment alternativa que correspongui a la seva professió, com és el cas dels metges, que poden optar per la mutualitat de previsió social alternativa, Mutual Médica de Catalunya i Balears (MMCB) amb el seu producte Mèdic d'Exercici Lliure (MEL). L'elecció entre una opció o l’altra s'ha de fer en el termini d'un mes des de l'inici de l'activitat. Si el metge no s'inscriu, la Llei entén que, per omissió, estarà inscrit en el RETA des de l'inici de la seva activitat. A més, és important conèixer que si es tria el RETA no es pot canviar després a la mutualitat com a sistema alternatiu a la Seguretat Social (sí que es pot utilitzar com a sistema complementari o d'estalvi, però hauran de continuar pagant la quota d'autònom), encara que a l'inrevés sí que existeix la possibilitat de passar de la mutualitat al règim d'autònoms.

Malgrat la normativa general, cada cas té les teves particularitats. És per això que et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres perquè puguis obtenir el millor assessorament individualitzat segons el teu cas concret i la teva situació personal. Aquest assessorament el pots obtenir en Mediconsulting, a través del següent formulari o al telèfon 93 567 88 88.