Autònoms: Per què és necessari disposar de la factura per a deduir una despesa?

Mediconsulting

23 febr. 2022

En els últims mesos, els professionals autònoms estan rebent de manera massiva notificacions per part de l'Agència Tributària de Requeriment d'IRPF i IVA, sol·licitant l'aportació del Llibre d'Ingressos i Despeses d'activitat professional (en format Excel) i còpia de les factures de les despeses deduïdes en activitat professional tant en IRPF com en IVA. Una vegada rebut el requeriment, s'obre el període per a la presentació de documentació que, amb caràcter general, és de deu dies hàbils (no computen festius ni caps de setmana per a aportar la documentació sol·licitada).

Els criteris actuals de l'Administració Tributària per a considerar una despesa com a deduïble a l'activitat professional són els següents:

  1. Han d'estar vinculats a l'activitat professional, ser necessaris per a l'obtenció d'ingressos com a autònom.
  2. Han d'estar perfectament acreditats mitjançant factures completes, a nom del professional.
  3. Han d'estar correctament reflectits en el llibre de despeses.

Si l'autònom es dedueix despeses que no compleixen els requisits per a ser deduïbles, és susceptible de ser objecte d'una revisió per part de l'Agència Tributària amb quota a pagar i una sanció del 50% de la quota deixada d'ingressar.

L'Agència Tributària és molt estricta a l'hora d'acceptar la deducció d'una despesa. D'aquí ve que l'autònom hagi de demostrar tan bé com sigui possible que la despesa està relacionada amb l'activitat.

 

Per a veure quines despeses per concepte són deduïbles, t'aconsellem que consultis el nostre post “Autònoms: quines despeses puc deduir” clicant aquí.

 

Des de l'assessoria fiscal de Mediconsulting ens encarreguem d'informar i de fer totes les gestions i tràmits que es puguin precisar. Consulta'ns emplenant el formulari i et contactarem de seguida.

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6a d'adaptació, Fulla B-36.748