Diferències entre un pla de jubilació i un pla de pensions

Mediconsulting

20 jul. 2023

Tots dos productes financers són molt semblants, encara que de naturalesa diferent i amb diferents característiques; un pla de pensions s'adhereix a un fons de pensions (una inversió col·lectiva) i un pla de jubilació es basa en una assegurança. Ara bé, els dos tenen el mateix objectiu: crear un estalvi per a complementar les pensions públiques percebudes en el moment de la jubilació.

Els plans de pensions són un vehicle d'estalvi provisional voluntari a llarg termini mentre que els plans de jubilació són assegurances de vida amb un fort component d'estalvi, i que solen cobrir les contingències de jubilació, invalidesa i defunció. Aquests productes solen contractar-se a prima periòdica i asseguren una rendibilitat fixa mínima.

Quant a les diferències, destaquem les principals:

 

Rendibilitat

Els plans de jubilació són productes d'estalvi més conservadors i solen oferir una rendibilitat menor (una rendibilitat mínima garantida) que els plans de pensions (productes d'estalvi-inversió) i solen portar implícit un menor nivell de risc. No obstant això, alguns plans de pensions també poden oferir una rendibilitat mínima, com és el cas dels plans de pensions garantits.

 

Fiscalitat dels plans de pensions

Les aportacions que facis al pla de pensions et permeten desgravar en la declaració de la renda. En concret, es tracta de reduccions en l'IRPF amb la qual estalviaràs més diners com més gran sigui la teva renda, fins a arribar al límit anual. 

El Govern va baixar de 8.000 a 1.500 euros l’aportació anual màxima a plans amb dret a deducció. Els metges que disposen de Mutual Médica com a alternativa al RETA podran continuar desgravant les aportacions a la mutualitat com a despesa de l'activitat, amb el límit de la quota màxima establerta per llei i que, actualment, és de 14.057,40 €.

 

Fiscalitat dels plans de jubilació 

No tots els plans de jubilació tributen igual.

  • PPA (plans de previsió assegurats). Funciona exactament igual que un pla de pensions a efectes fiscals. En altres paraules, les aportacions desgraven en l'IRPF i el rescat s'inclou com a rendiment del treball.
  • Unit Linked. No permet desgravar per les aportacions. En el rescat, el rendiment que obtinguis es considera un rendiment de capital mobiliari, que s'integra en les rendes de l'estalvi i tributarà segons els tipus de l'estalvi.
  • PIAS (plans individuals d'estalvi sistemàtic). Funciona com un Unit Linked a efectes fiscals, amb la particularitat que permet recuperar els diners en forma de renda vitalícia si mantens la inversió més de 10 anys. Aquesta modalitat de rescat té importants avantatges fiscals en funció de l'edat en la qual recuperis els diners.

 

Liquiditat (rescat dels diners)

La liquiditat dels plans de pensions està restringida al fet que esdevingui alguna de les contingències o situacions excepcionals contemplades en la llei: jubilació, incapacitat laboral, dependència, malaltia greu, desocupació de llarga durada o defunció (en aquest cas en favor de beneficiaris o hereus legals).

El capital rescatat del pla de pensions s'integra dins de les rendes del treball, com la pensió pública i el teu salari. Tant si optes per recuperar el pla de pensions en forma de capital o de renda, sempre formaran part de les rendes del treball i tributaran segons els tipus generals d'IRPF. A més, en pagar impostos ho faràs tant pels diners que hagis aportat com pel benefici, la qual cosa es coneixen com a drets consolidats.

A diferència dels plans de pensions, els plans de jubilació sí que permeten la cancel·lació o el rescat parcial sense penalització segons les condicions recollides en la pòlissa. Un pla de jubilació és totalment líquid. Excepte en el cas dels PPA o que en la pòlissa s'estipuli el contrari, podràs recuperar els teus diners en qualsevol moment. L'única pega és que, depenent de la classe de pla de jubilació, perdràs alguns avantatges fiscals. A més, hi ha plans que estableixen penalitzacions per recuperar els estalvis sense complir uns certs terminis de permanència.

És bastant usual que els plans de pensions i els plans de jubilacions es confonguin. Al cap i a la fi, el seu objectiu és el mateix, però la manera d'aconseguir-ho és diferent. Cadascun té unes peculiaritats i característiques ben diferenciades i que aporten diferents avantatges a l'estalviador. 

 

T'assessorem

Si vols saber la repercusio fiscal del pla de jubilació o un pla de pensions o si estàs pensant a contractar-ne un, a Mediconsulting, com a assessors especialitzats, t’assessorem  individualment per tal de trobar la solució més convenient adaptada a la normativa fiscal en funció de les teves circumstàncies. Sol·licita més informació omplint aquest formulari i et contactarem.

 

 

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6a d'adaptació, Full B-36.748.