Hisenda encara no t’ha retornat la renda?

Mediconsulting

23 nov. 2023

Una situació habitual que viuen cada any molts contribuents és la següent: vas fer la declaració de la renda i vas obtenir un resultat negatiu, és a dir, que et va sortir a tornar. Vas presentar la declaració dins del termini de temps corresponent, sense retards ni demores. I, malgrat això, a hores d'ara, Hisenda encara no t'ha pagat. És un error? T'has de preocupar? Hi ha alguna gestió pendent? La resposta és molt senzilla.

És perfectament legal i normal que Hisenda no hagi tornat encara la Renda 2022 al contribuent que la va presentar amb resultat d'import a retornar. El termini legal de devolució són sis mesos després d'acabat el termini de presentació de Renda 2022, que va ser el 30 de juny del 2023. Per tant, el termini legal per tornar l’import de la declaració és el 31 de desembre del 2023. De fet, molts contribuents reben l’SMS amb la notificació de la devolució precisament el darrer dia de l’any.

Has de saber, no obstant, que si Hisenda torna l’import de la declaració després del 31 de desembre del 2023, es generen interessos de demora a favor del contribuent i pots reclamar-los.

 

Puc saber si ja m’han fet la devolució? 

A través de la pàgina web d'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), pots accedir al servei de Consulta Estat de Devolució. Necessitaràs una d'aquestes tres formes per identificar-te: certificat digital, clau PIN o referència de l'esborrany.

En funció de la situació de l'expedient, a l'apartat "Estat de Tramitació" de l'expedient apareix algun d'aquests missatges:

·      "La seva declaració s’està tramitant". Significa que la devolució segueix el seu curs i que el més probable és que la rebis abans del 31 de desembre de 2023.

·      "La seva declaració està sent comprovada". Significa que hi ha discrepàncies entre la base de dades de l'Agència Tributària i les dades presentades a la declaració del contribuent. En aquest cas, rebràs una notificació per correu postal al teu domicili fiscal amb un requeriment de documentació per esmenar les discrepàncies.

·    "La seva declaració ha estat tramitada pels òrgans de Gestió Tributària i s’estima conforme la devolució sol·licitada per vostè en data...”. Significa que Hisenda ja ha retornat els diners en data anterior. En cas de no tenir constància de la devolució a la data que indica l'expedient, hauries de revisar si el número de compte que vas indicar quan vas presentar la declaració era correcte.

 

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting? 

A Mediconsulting comptem amb un equip d'assessors experts en matèria fiscal a la teva disposició. Si necessites assessorament, omple aquest formulari i contactarem amb tu.

 

Altres artícles d'interès:

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

 

__

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, SL; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.