Fiscalitat de mutualistes en la campanya Renda 2022

Mediconsulting

10 maig 2023

Un any més, arriba el moment de presentar l'IRPF i des de Mediconsulting volem aportar tota la informació necessària perquè aquest tràmit sigui el més fàcil possible. Així, t'expliquem com declarar les assegurances de la teva mutalidat alternativa al RETA en el teu IRPF.

 

Recordem que Mutual Mèdica actua com a alternativa a l'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) en tot el territori espanyol. D'aquesta manera, els metges són un dels col·lectius professionals (juntament amb els advocats i els arquitectes, entre altres), que tenen l'avantatge de poder triar entre el règim públic (el RETA) o una mutualitat quan comencen a exercir la professió mèdica per compte propi.

Si com a metge has triat l'opció de la mutualitat, recorda que les assegurances que tinguis en Mutual Mèdica poden suposar una important deducció fiscal en la teva declaració de la renda. D'acord amb la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), pots obtenir fins a un 100% de desgravació fiscal de les primes que pagues a la teva mutualitat.

 

Tractament fiscal de les aportacions realitzades a Mutual Mèdica 

- Amb el producte MEL (Metge d'Exercici Lliure) 

Per a l'exercici 2022, el límit màxim de despesa deduïble va quedar fixat en 14.057,40 €. I per a l'exercici 2023, aquest límit ha quedat en 15.266,72 €. Addicionalment, les aportacions que superin el màxim deduïble poden gaudir d'una reducció en la base imposable de l'IRPF d'acord amb el que estableix l'article 51 i amb els límits de l'article 52, tots dos de la Llei de l'IRPF.

- Si no tens el producte MEL 

L'article 51 de la Llei de l'IRPF preveu reduccions a la base imposable general per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, com és el cas de Mutual Mèdica. És el mateix tractament fiscal que tenen, per exemple, els plans de pensions. Les assegurances de jubilació, vida i incapacitat poden beneficiar-se d'una reducció de la base imposable de l'IRPF, igual que els plans de pensions. En aquest cas, la reducció per a l'any 2022 és com a màxim de 1.500 € a l'any (o el 30% de la suma dels teus rendiments nets, si aquest import és menor). 

Tractament fiscal de les prestacions rebudes de Mutual Mèdica 

En el cas que hagis rebut prestacions al llarg de 2022, has de saber que la manera de declarar-les en el teu IRPF dependrà del tractament fiscal que l'assegurança ha tingut per a tu. Així, si les primes de Mutual Mèdica han estat deduïbles (com a despesa de l'activitat o bé com a reducció en base imposable), el que cobris de la teva mutualitat tindrà la consideració, en l'IRPF, de rendiments del treball; com si cobressis qualsevol prestació de la Seguretat Social. En canvi, si mai t'has desgravat les assegurances de Mutual Mèdica, el que cobris tributarà com a rendiments del capital mobiliari (en aquest cas, com si fos un producte financer qualsevol), encara que has de tenir en compte que les prestacions per ILT són una excepció a aquesta norma general i no tributen com a rendiments del capital mobiliari sinó com a guanys de patrimoni.

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts a la vostra disposició. Si necessites assessorament, pots emplenar aquest formulari i contactarem amb tu.

 

Altres artícles d'interès:

exempts iva

Estan exempts d'IVA tots els serveis sanitaris?

 

Autònoms: quines despeses puc deduir en la declaració de la renda

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6ª d'adaptació, Full B-36.748.