Prolongació de l’activitat dels metges d’atenció primària amb compatibilitat de la pensió de jubilació

Mediconsulting

23 febr. 2023

A diferència del sector privat, en què els metges tenen diverses possibilitats de prolongar la vida laboral més enllà de l'edat ordinària de jubilació (jubilació demorada, jubilació activa, jubilació parcial…), el sector públic no permet la jubilació activa, i la parcial és impossible en la pràctica per no estar desenvolupada reglamentàriament per als funcionaris ni per al personal estatutari.

No obstant això, el passat 28 de desembre es va publicar una nova Disposició Transitòria de la Ley General de la Seguridad Social (la trenta-cinquena), la qual permet a metges d’atenció primària i pediatres -un àmbit sanitari en el qual hi ha una demanda important de professionals- la possibilitat de continuar desenvolupant de manera voluntària les seves funcions com a pròrroga al servei actiu i, simultàniament, percebre el 75% de la pensió de jubilació enlloc del 50% que es permet amb caràcter general. Es tracta d’una mesura transitòria que, inicialment, té una durada de 3 anys (a partir del 28 de desembre de 2022 i fins el 28 de desembre de 2025).

També es permetrà als mateixos professionals accedir a la jubilació activa per a treballar en el sector públic sanitari a mitja jornada, igualment podent cobrar un 75% de la pensió, en lloc del 50% que es permet amb caràcter general.

 

Quines són les principals condicions i consideracions a tenir en compte per accedir a aquesta compatibilitat?

  • Ser facultatiu d’atenció primària (metge de família o pediatre) adscrit al Sistema Nacional de Salut amb nomenament estatutari o funcionari.
  • Haver-se jubilat a partir de l’1 de gener de 2022 o, si es va causar abans la jubilació, haver estat reincorporat temporalment al servei amb motiu de la pandèmia del COVID-19, amb compatibilitat de la percepció de la pensió (aleshores del 100%), a l’empara del Real Decreto Ley 8/2021.
  • Que l’accés a la jubilació hagi estat a l’edat de jubilació ordinària (no s’admeten les jubilacions bonificades o anticipades), excepte per a aquells reincorporats amb motiu de la COVID-19, a l’empara del Real Decreto-Ley 8/2021.
  • Que la jornada de treball sigui a temps complet o a mitja jornada.
  • No estar en situació d’alta en cap altre règim de cotització de la Seguretat Social, tot i que no seria incompatible continuar l’exercici professional per compte propi si s’ha optat per la Mutual Mèdica (M.E.L.) com a sistema alternatiu.
  • Que, en cas d’Incapacitat Temporal, se suspendrà l’abonament de la pensió entre la data de baixa i la d’alta.
  • En tots els casos, el beneficiari tindrà la consideració de pensionista a tots els efectes. 

La resta de requisits es poden trobar a la Disposició publicada: Disposición 22685 del BOE núm. 311 (pàg. 185914) de 2022.

El projecte que es posarà en marxa mitjançant canvis normatius, en la Llei General de Seguretat Social i la Llei de Classes Passives, és específic i delimitat en el temps, ja que aquestes opcions de jubilació només estaran disponibles per a metges i pediatres d'Atenció Primària dels serveis públics de salut per un espai de tres anys.

 

Com et podem ajudar a Mediconsulting?

Mediconsulting ofereix assessorament integral a les persones físiques, jurídiques i a les empreses del sector de la salut i ha elaborat aquest article informatiu.  Si desitgeu més informació sobre els serveis que ofereixen, podeu contactar a través d’aquest formulari