Si tens contractats a empleats de la llar, t’interessa conèixer l’avís de la Seguretat Social

Mediconsulting

6 abr. 2022

Les persones que tenen empleades a un treballador o treballadora de la llar han d'assumir el pagament no sols del seu salari, també el de la seva quota a la Seguretat Social, dues responsabilitats inherents a la contractació d'aquestes persones.

Amb l'objectiu de regularitzar la situació de tots els empleats d'aquest sector, l'organisme entén que donar d'alta als empleats de la llar és obligatori i implica el pagament de quotes a la Seguretat Social i que les cotitzacions tinguin l'objectiu d’assegurar determinats riscos i donin dret a futures prestacions. 

Atès que la quota a pagar depèn del salari que s'aboni a aquests treballadors, la Seguretat Social deixa clar que el salari pactat ha de ser igual o superior al Salari Mínim Interprofessional establert cada any. En aquest sentit, el passat 23 de febrer es va publicar en el BOE la modificació del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 1.000 € mensuals, (per 14 pagues anuals), o bé 1.166,67 € en 12 mensualitats anuals per a una persona contractada a jornada completa (40 hores setmanals). Per tant, aquelles persones que tinguin contractat a un treballador de la llar en el Sistema Especial d'Empleats de Llar, és possible que es vegin obligades a actualitzar les retribucions d'aquesta persona, amb efectes del 01/01/2022, i que per tant hagin de comunicar aquesta variació de salaris a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS):

  • Si la retribució abonada és superior a l'actual SMI (o la seva proporció en funció de les hores treballades), no serà obligatori augmentar els salaris per aplicació del criteri d'absorció i compensació; d'altra banda, si aquesta retribució ja estava comunicada a la TGSS, tampoc haurà de realitzar cap comunicació.
  • Si a conseqüència de l'aplicació del nou SMI, o simplement perquè de manera voluntària o pactada variem la quantia salarial que paguem a l'empleat de llar, haurem d'efectuar la corresponent comunicació a la TGSS i, d'igual manera, en el cas que modifiquem el nombre d'hores setmanals de prestació laboral o de qualsevol altra variació que pugui afectar la cotització de la Seguretat Social del nostre treballador, (pernoctes, hores de presència, salari en espècie, etc.).

Abans de donar d'alta a un empleat o empleada de la llar, l'ocupador ha de ser molt conscient que pagar les seves quotes és obligatori i a més molt important: donarà el dret al fet que el seu treballador pugui gaudir en el futur de les prestacions o cobertures vàries de la Seguretat Social quan les necessiti.

El salari que l'ocupador acordi amb l'empleat o empleada és el punt de partida per a determinar la quota que ha de pagar a la Seguretat Social. Existeix un sistema de trams pel qual es determina la base de cotització que li correspon a cada nivell de salari.

Salari per hores

Els qui tinguin contractada a una persona ocupada de la llar per hores, és a dir, per sota de les 40 hores setmanals, hauran d'aplicar la quantia per hora treballada, establerta en 7,55 euros (imports orientatius de treballadora de la llar per hores setmanals):

  • 40 Hores treballades: 1166,66 euros
  • 35 Hores treballades: 1.094,8 euros
  • 30 Hores treballades: 938,4 euros
  • 20 Hores treballades: 625,6 euros
  • 15 Hores treballades: 469,2 euros
  • 10 Hores treballades: 312,8 euros
  • 7,55 euros: la quantia per hora treballada.

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, societària i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i et contactarem.