Nou valor de referència del Cadastre com a base imposable sobre la valoració dels immobles en compravendes, donacions i herències

Mediconsulting

28 març 2022

El passat 1 de gener va entrar en vigor el nou valor de referència dels habitatges i és el que utilitzarà l'Administració Tributària a l'hora d'aplicar els següents tributs:

  • Successions i Donacions (ISD),
  • Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD)
  • Impost sobre el Patrimoni per a immobles adquirits en 2022.

Es tracta d'un valor clau per a determinar quants tributs cal pagar per la compra, l'herència o la donació d'un habitatge usat que a Catalunya són impostos cedits a l'Agència Tributària de Catalunya.

 

Què és i per a què serveix el “valor de referència”

Aquest valor pretén reflectir una xifra pròxima però inferior al valor de mercat. En principi, en la immensa majoria dels casos serà superior al valor cadastral que continua existint i s'aplica a altres impostos, i servirà per a calcular la base imposable del ITP o del ISD, tret que el contribuent declari un valor superior o que el preu pactat en Transmissions sigui superior, en els casos de la qual s'aplicarà el valor superior.

 

En quins impostos s'aplica aquest nou valor?

El valor de referència constitueix la base imposable mínima en les transmissions d'immobles subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) o a l'impost sobre successions i donacions (ISD). Així, afectarà tant les compravendes d'habitatges nous, l'escriptura dels quals està gravada en el AJD, com a les adquisicions de cases de segona mà, que tributen en el ITP, i també en les herències. En el cas de l'impost sobre el patrimoni, només s'usarà per a determinar la base imposable en els immobles adquirits a partir d'aquest 2022, ja que el valor de referència s'haurà usat prèviament per a gravar l'adquisició del bé.

On no tindrà cap efecte el valor de referència és en l'IBI ni en la resta dels impostos que es liquiden que continuaran usant com a base el valor cadastral.

 

Tributació per sota el valor de referència del Cadastre

Si un contribuent tributa per sota del valor de referència del Cadastre estarà incomplint la llei i l'administració, per a regular la situació, començarà un procediment de revisió de valors amb la finalitat d'obligar-lo a abonar la part diferencial. D'altra banda, l'Administració Tributària també pot obrir un expedient sancionador al contribuent.

 

On trobar el valor de referència?

Per a conèixer el valor de referència, el primer que s'ha de fer és esbrinar la referència cadastral de l'immoble* sobre el qual es vol fer la consulta. Per a això, cal entrar en la web del localitzador de referència cadastral. En ella, es pot buscar la ubicació o direcció de l'immoble de diferents maneres. Quan es localitza, es dona la referència cadastral, que és un codi que ha de guardar-se per a seguir després amb la consulta. Després cal entrar en la web de la Seu Electrònica del Cadastre i prémer en la secció de Valor de referència, que hauria d'aparèixer visible.

Si el valor l'immoble no té valor de referència en el Cadastre, s'haurà de valorar a efectes fiscals amb el valor cadastral multiplicat pel coeficient multiplicador que a Catalunya publica la Generalitat de Catalunya en la Instrucció de comprovació de valors de béns immobles per al 2022. Agència Tributària de Catalunya (gencat.cat)

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, mercantil i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament, emplena aquest formulari i contactarem amb tu.

(*) La referència cadastral apareix en els rebuts de l'IBI (Impost sobre béns immobles), en les escriptures de compra-venda de l'immoble, o en alguns casos, en el contracte de lloguer. També pots consultar-la en la declaració de la renda de l'any anterior si vas introduir aquestes dades o a internet utilitzant el Localitzador de la Seu electrònica del Cadastre, tan sols hauràs d'introduir l'adreça de l'immoble i realitzar la consulta.

 

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22352, foli 151, Inscripció 6a d'adaptació, Fulla B-36.748