Pot el metge continuar exercint per compte propi un cop ha accedit a la pensió pública de jubilació?

Mediconsulting

19 jul. 2021

Hi ha diferents escenaris en què els metges poden compatibilitzar l'exercici de l'activitat professional per compte propi amb el cobrament de la pensió.

 

Pensió de jubilació

Els metges, a l'hora d'exercir la seva activitat per compte propi, estan obligats a donar-se d'alta en el RETA o, alternativament, al MEL de Mutual Mèdica. En cas d'estar afiliat al RETA, no hi ha compatibilitat amb el cobrament de la pensió. En canvi, aquells que tinguin contractat el producte MEL, podran compatibilitzar l'exercici de la medicina per compte propi amb la pensió de jubilació.

Des d'aquest any 2021, en aquests casos l'INSS els descomptarà de la pensió de jubilació 85 € de quota solidària, equivalents al 9 % de la base mínima del RETA. Donat que la Llei es va aprovar el passat 15 de juliol amb efectes a 1 de gener de 2021 però l'Institut Nacional de la Seguretat Social encara no havia començat a descomptar, en lloc de descomptar-se 85 € al mes es descomptaran 170 € al mes, fins a cobrir la quota completa de 2021.

En cas que vostè no exerceixi activitat econòmica i hagi rebut la notificació, pot enviar un escrit a través de la pàgina web de la Tresoreria de la Seguretat Social sense necessitat de certificat electrònic en el següent enllaç. 

 

Jubilació Activa

Des de 2013 està en vigor aquesta modalitat de jubilació que permet compatibilitzar l'activitat privada amb un percentatge de la pensió del 50%. En 2018, es va ampliar a el 100 % en alguns casos.

  • 50 % de la pensió: per a aquells que continuïn la seva activitat ja sigui donats d'alta en el RETA o tributant en la Seguretat Social
  • 100 % de la pensió: per a aquells que estiguin donats d'alta d'autònoms i tinguin, al menys, un treballador contractat.

En aquests dos últims casos, la quota del RETA que hauran d'abonar serà del 12,3 % (9 % de quota solidària i 3,3 % de cobertura d'Incapacitat Temporal).

Cal destacar que, per acollir-se a la jubilació activa, el metge ha d'haver complert l’edat de jubilació (per tant, no és apta per a les jubilacions anticipades) i el percentatge de la base reguladora ha de ser del 100 % (per tant, que hi hagi cotitzat durant 36 anys).

 

Situacions excepcionals

En el cas que un metge dugui a terme activitat professional de forma puntual i esporàdica, podrà compatibilitzar-la amb la pensió si, a més, el còmput d'ingressos d'aquesta activitat esporàdica no supera el salari mínim interprofessional (actualment 14 pagues de 950 €). És important tenir present que la majoria de les sentències i la interpretació dels jutjats socials fan especial esment al criteri del que és habitual, de manera que no només cal tenir en compte el volum d'ingressos a l'hora de tenir coberta l'activitat per compte pròpia.

Per tant, ens trobem en que la compatibilitat de l'exercici de l'activitat privada amb la pensió de jubilació té moltes variants. Davant d'aquesta situació, és important que cada metge consulti la seva situació amb un professional en la matèria. Si tens qualsevol dubte o necessites assessorament, omple aquest formulari i des Mediconsulting et donarem resposta.