Societat o persona física: quina forma jurídica és millor per la meva empresa

Mediconsulting

1 juny 2021

Per triar la forma jurídica millor per a una empresa, hem de tenir en compte diferents factors: l'activitat, la inversió a realitzar i el seu finançament, els beneficis previstos, de si la formaran diverses persones o només una, etc. A tall d’exemples: si no parlem d'una sola persona sinó que es tracta de diversos socis que iniciaran un negoci en comú, el que correspon és crear una societat. I si comences de zero i no saps com t'anirà el negoci potser et convé començar com a persona física perquè les despeses siguin el més baix possible. Però si l'empresa comporta un alt risc econòmic potser et compensa assumir aquest import superior de despeses per a poder tenir el benefici de limitar la responsabilitat als béns de l'empresa exclusivament. Cal analitzar el cada cas concret per a poder decantar-se per una opció o l'altra.

Diferències tant pel que respecta a la constitució de la societat i les seves formalitats com pel que respecta a la seva responsabilitat:

1- Diferències de constitució:

 • Societat Mercantil: requereixen Escriptura Pública -aquest acte es realitza a través d'un notari-,  inscripció en el Registre Mercantil i en el cas que sigui “professional” en el Col·legi  corresponent.
 • Persona Física no requereix Escriptura Pública ni inscripció en el Registre Mercantil.
 • Comunitat de béns i societat civil: requereixen acord privat.
 • Cooperativa i Societats Laborals: requereixen Escriptura Pública i, en el seu cas, Registre Mercantil. A més hauran d'inscriure's en cada cas en un Registre Especial.

2- Diferències de responsabilitat:

 • Societat Mercantil: responen dels deutes socials limitadament fins al capital social aportat.
 • Persona Física: responen de manera il·limitada amb tot el seu patrimoni, present o futur.
 • Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL): responen de manera il·limitada amb tot el seu patrimoni excepte l'habitatge habitual (limitat a 300.000 euros o 450.000 euros en funció de la seva ubicació).
 • Comunitat de béns i societat civil: entre els socis es respon de manera il·limitada mancomunadament.

 

I després de decidir la forma jurídica, què haig de fer?

Una vegada hem decidit la forma jurídica a donar a l'activitat, serà necessària la realització d'una sèrie d'actes per a poder iniciar aquesta activitat:

 • Atorgament d'Escriptura Pública: en funció de la personalitat triada en l'apartat 1.
 • Formalització de l’escriptura i presentació davant l’Oficina de Tributs de la Generalitat de Catalunya.
 • Liquidació dels Tributs derivats de la constitució de la societat (ITP/AJ).
 • Inscripció en el Registre Mercantil.
 • Obtenció de Llicència d'Exercici d'Activitat o comunicació d'obertura de local.
 • Declaració d'Alta d'activitat en l'Agència Estatal d'Administració Tributària: a través del model 036 s'haurà de comunicar l'inici d'activitat, l'epígraf IAE i el règim de tributació en IVA.
 • Alta de les obligacions recollides en la legislació laboral.

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria societària i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament pots omplir aquest formulari i et contactarem.