Avís de la Seguretat Social als qui tenen contractats a empleats de la llar

Mediconsulting

29 març 2021

Com cada any, aquelles persones que tinguin contractada a una persona en el Sistema Especial d'Empleats de Llar han d'actualitzar les seves retribucions d'acord amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI). En 2021 i amb caràcter excepcional, aquesta actualització salarial s'ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) abans del 31 de març, amb la informació de la retribució real des de l'1 de gener. Aquest salari actualitzat no pot ser inferior al SMI vigent, incrementat amb el prorrateig de pagues extraordinàries. És a dir, per a 2021 no pot ser inferior a 1.108,33 euros/mes per a persones amb contracte de treball a temps complet.

Si la retribució abonada és superior a aquesta quantitat, s'haurà de declarar la totalitat de les retribucions abonades, incrementades amb el prorrateig de pagues extraordinàries. Això se suma a l'obligació de declarar la resta de retribucions no monetàries (com a allotjament o manutenció, per exemple) que constitueixin el salari de l'empleat de llar.

La suma de la totalitat dels conceptes retributius abonats haurà de declarar-se durant el tràmit en l'apartat de Retribució mensual. En aquest enllaç trobarà resposta a les preguntes més freqüents sobre la retribució de les empleades de la llar i com calcular la retribució per a persones contractades a temps parcial (per hores).

A partir de l'1 d'abril de 2021, si l'ocupador no ha declarat el salari actual davant la TGSS, s'iniciaran actuacions inspectores de comprovació per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que poden comportar sancions.

 

Comunicació telemàtica

En tot cas l'actualització salarial, amb la informació de la retribució real des de l'1 de gener, s'ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) abans del 31 de març. La comunicació és farà a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, en l'apartat dedicat a Variacions/*Correccions de dades de treballadors en el Sistema Especial per a Empleats de Llar si es disposa de certificat electrònic, cl@ave, o s'ha comunicat el telèfon a la Seguretat Social per a poder accedir via SMS.

La segona opció, en cas de no disposar d'aquests mitjans d'identificació, és emplenar el Model TA.2/S-0138, que es pot descarregar en aquest enllaç. Posteriorment, s'haurà de remetre a través d'aquest formulari habilitat per la TGSS. En el formulari s'haurà d'adjuntar, a més del model de sol·licitud, una còpia del document d'identitat.

 

Així mateix, en el formulari s'haurà de seleccionar la categoria de “Ocupador/Empleat de Llar” i el tràmit “Comunicació d'Inspecció de Treball”. Si s'ha rebut una carta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es podrà accedir des del codi QR que ve en aquesta.

Si l'ocupador no comunica la nova retribució del seu empleat, s'exposa a una inspecció que pot acabar en sancions econòmiques. 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria fiscal, laboral, societària i legal a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i et contactarem.