Pla d'obertura progressiva d'activitats

Mediconsulting

1 des. 2020

La desescalada serà progressiva en funció de la disminució dels ingressos setmanals per territoris.

S’adjunta Infografia de la Generalitat.

Destaquem del TRAM 1 actual:

 • L'aforament a museus, biblioteques, sales d'exposició, cinemes, teatres i auditoris serà del 50%. I les sales de concert podran obrir amb un aforament màxim de 500 persones. Assistir a activitats culturals fora del municipi no es considera excepció al confinament municipal del cap de setmana.
 • La restauració podrà obrir de 6 h a 21.30 h, el 30% a l’interior i el 100% a les terrasses, amb 2 metres entre taules d'un màxim de 4 persones, excepte que es tracti de grups bombolla.
 • Les extraescolars presencials es podran fer amb un màxim de 6 persones.
 • S’obren les instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d’accés; i les instal·lacions en espais tancats amb un aforament màxim del 30% amb cita prèvia i sense vestidors, excepte en el cas de les piscines.
 • Pel que fa als comerços, continua la limitació del 30% d’aforament per als establiments de menys de 800 metres quadrats. Respecte dels establiments de més de 800 metres quadrats, s’aixequen les restriccions d’espai que hi havia i passen a estar oberts al 100% de la superfície amb un aforament del 30%.
 • En quant a les activitats recreatives, restaran tancats els espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.
 • Les afectacions a centres sanitaris les podeu consultar aquí.

 


Ajuda de la Generalitat de 2.000 € als autònoms

Des del dilluns 30 de novembre fins al 7 de desembre 2020 els autònoms (RETA) que compleixin els requisits establerts, podran tornar a intentar sol·licitar els ajuts de la Generalitat per la Covid-19 de 2.000 €.

Requisits per accedir a la inscripció prèvia Decret Llei 39/2020, de 3 de novembre:

a) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.

c) La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

e) Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altre normativa aplicable.

f) No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprovava ajudes per persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

 

Augment d’import a les quotes d’Autònoms.  

Si els últims mesos ha vist una variació de la quota que paga d’Autònoms RETA, és degut a l’actualització dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la seguretat social dels treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la seguretat social dels treballadors del mar.

La disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, va preveure un augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

En concret, durant l'any 2020:

 • Per a la cotització per contingències professionals, el tipus de cotització serà el 1,1 %.
 • Per al cessament d'activitat, el tipus de cotització serà el 0,8 %.

 

De conformitat amb l'anterior, s'informa que s'ha procedit per la Tresoreria General a l'actualització dels tipus de cotització que s'han vingut aplicant fins al període de liquidació de setembre de 2020, i que corresponien als previstos per a l'any 2019. A conseqüència de la citada actualització, les quotes corresponents al període d'octubre de 2020 i posteriors es calcularan ja amb els nous tipus.

Evolució dels tipus de pagament dels autònoms

 • Quota d'autònoms en 2010: 250,85 € (841,80 € base mínima x 29,80 % o 26,5 % sense IT)
 • Quota d'autònoms en 2011: 253,35 € (850,20 € base mínima 29,80 % o 26,5 % sense IT)
 • Quota d'autònoms en 2012: 253,35 € (850,20 € base mínima x 29,80 % o 26,5 % sense IT)
 • Quota d'autònoms en 2013: 255,86 € (858,60 € base mínima x 29,80 % o 26,5 % sense IT)
 • Quota d'autònoms en 2014: 260,95 € (875,70 € base mínima x 29,80 % o 26,5 % sense IT)
 • Quota d'autònoms en 2015: 263,55 € (884,40 € base mínima x 29,80 % o 26,5 % sense IT)
 • Quota d'autònoms en 2016: 266,14 € (893,10 € base mínima x 29,80 % o 26,5 % sense IT)
 • Quota d'autònoms en 2017: 274,10 € (919,80 € base mínima x 29,80 % o 26,5 % sense IT)
 • Quota d'autònoms en 2018: 277,94 € (932,70 € base mínima x 29,80 % o 26,5 % sense IT)
 • Quota d'autònoms en 2019: 283,32 € (944,40 € base mínima x 30% obligatori)
 • Quota d'autònoms en 2020: 286,15 € (944,40 € base mínima x 30,3  % obligatori)

 

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d’assessors experts en matèria fiscal, laboral mercantil i legal a la seva disposició.