Quant paguem en impostos per Nadal? Així tributen els premis de Loteria

Loteria de Nadal, impostos, tributs premis loteria

25 nov. 2019

Segurament en alguna ocasió un dels teus somnis ha estat que et toqués la Loteria. I és que, per més que les possibilitats de guanyar siguin d'1 entre 100.000, cada any molts de nosaltres continuem jugant per tradició, il•lusió i protecció, no fos cas que li toqués a tothom a la feina menys a tu. 

 

Com tributen els premis de la Loteria de la Grossa?

La Llei és molt clara al respecte: caldrà pagar un 20% per totes les quantitats obtingudes amb un mínim exempt que, des del passat 1 de gener de 2019 i fins a desembre de 2019 es fixa en 20.000 €, i que anirà pujant progressivament fins l’any  2020 de la següent manera:

  • De l'1 de gener al 31 de desembre de 2019, el mínim exempt serà de 20.000 €.
  • De l'1 de gener de 2020 en endavant, aquest mínim exempt es fixarà en 40.000 €.

Els guanys fins a 20.000 € quedaran exempts de tributar i, per tant, només es pagaran impostos per l'excedent. A tall d'exemple, si ens toca un premi petit de 100 €, no s’haurà de rendir comptes a Hisenda, ni tampoc si ens toca un cinquè premi de 6000 €. No obstant això, si ens toqués un quart premi de 40.000 €, aquest 2019 s’hauria de pagar el 20% de tot el que superi els citats 20.000 €. Per tant, es pagaria el 20% de 20.000 € (40.000 € - 20.000 €) que són 4.000 €, la qual cosa suposaria que rebríem 36.000 € nets de 40.000 € de premi. D'aquesta manera, un premi de 100.000 euros tributarà al 20% sobre 80.000 euros, se li aplicaria una retenció de 36.000 i, per tant, el premiat acabarà cobrant 64.000 euros. 

 

Com es declara el premi?

Els premiats no s’hauran de preocupar de com declarar aquests diners. A l’hora de cobrar el premi, ja li practicarà una retenció fiscal l’empresa que li dona el premi per la qual cosa s'atorga al premiat el premi net obtingut. No obstant això, si els diners rebuts es reinverteixen, els rendiments de la inversió sí que haurien de tributar a Hisenda en forma d’interessos bancaris o pel famós impost de patrimoni.

Els premis de Loteria no s’inclouen a la base imposable de l’IRPF. Així que no se n’haurà de pagar més en la declaració anual. Tampoc afecten a l’hora d’obtenir ajuts públics per a beques o prestacions socials. 

 

I si es comparteix?

En el cas que sigui un premi compartit, podria entrar en joc l’impost de successions i donacions, que pagaria qui rebi el premi, i que depèn de cada comunitat autònoma. Per estalviar-se'l, cal informar que el premi és compartit a l’hora de recollir-lo. 

Si el cobrament es fa a través del banc, els assessors fiscals també recomanen que s’identifiquin des d’un principi tots els guanyadors. En primer lloc, perquè l’entitat està obligada a informar l’Agència Tributària i, en segon lloc, perquè si el cobra una sola persona i després es reparteix, Hisenda pot considerar aquest pagament com una donació i, per tant, les arques públiques es veurien doblement premiades.

 

I si el guanyador del premi no és una persona física?

En el cas que l’afavorit sigui una empresa, associació, fundació, cooperativa o qualsevol altra forma jurídica de societat, les obligacions canvien. La quantitat que guanyis quedarà integrada a la teva base imposable de l’impost de societats, descomptant-se’n la retenció practicada de la quantitat que resulti a pagar.

Des de l'assessoria fiscal de Mediconsulting ens encarreguem d'informar i de fer totes les gestions i tràmits que es puguin precisar. Consulti'ns sense cap compromís emplenant el formulari i et contactarem de seguida.