Què has de saber si tens criptomonedes?

Mediconsulting

18 març 2024

Si tens monedes virtuals, cal saber que durant aquest mes de març es presenta el nou model informatiu 721 de monedes virtuals a l'AEAT. 

 

Model 721: presentat per titulars de monedes virtuals en entitats no reconegudes a Espanya 

Han de presentar-lo els residents fiscals a Espanya que siguin titulars de monedes virtuals superiors de forma conjunta (amb saldo el 31 de desembre de 2023) a 50.000 euros i que estiguin dipositades en entitats no reconegudes al Banc d'Espanya.

En els anys successius només hi haurà obligació d'informar quan es produeixi un increment del saldo conjunt de monedes de 20.000 euros.

Els declarants hauran de deixar constància de les dades següents:

  • Identificació fiscal. 
  • Clau o direcció pública amb la qual s’identifica el moneder electrònic del declarat.
  • Tipus de moneda virtual.
  • Nombre d’unitats a l’inici i al final del període concret.
  • Valor dels criptoactius.
  • Saldo a 31 de desembre de 2023 inclòs a la clau pública.

El termini de presentació serà de l ‘1 de gener a l’1 de abril de 2024.

Es preveu un règim de sancions, recollides a la Llei general Tributària, per no presentar aquesta documentació en termini, i que són les següents:

  • Multa de 20€ per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 300€ i un màxim de 20.000 €.
  • Si es presenta fora de termini, però sense requeriment previ la sanció i els límits es redueix a la meitat.

 

Models 172-173:  presentat per entitats reconegudes pel Banc d’Espanya

Les entitats reconegudes pel Banc d'Espanya ja van informar durant el mes de gener del 2024 dels actius de titulars residents a Espanya mitjançant aquests dos impresos: 

Model 172:  informació dels intermediaris criptogràfics residents fiscals a Espanya que proporcionen els serveis en nom de tercers, assessors, intermediaris entre comprador i venedor anomenats “wallers”.

Model 173:  informació dels intermediaris criptogràfics residents a Espanya que proporcionen serveis de creació de noves monedes virtuals, agències de canvi entre diferents monedes virtuals, anomenats “Exchanges”. Els EXCHANGES REGISTRATS A ESPANYA són les companyies que estan reconegudes pel Banc d'Espanya com a proveïdors de serveis de criptomonedes: Binance, Bitstamp, BitBase, Bit2Me. Si s'han comprat a un Exchange estranger no estarien obligats a informar. Cal aclarir que el registre no mostra, de moment, els noms de Kraken i Coinbase.

El termini de presentació dels Models 172 i 173 va ser de l'1 de gener al 31 de gener de 2024. Tingues en compte que, si l'entitat ja ho va informar als impresos 172 i 173, ara no ho has d'informar a l'imprès 721.

 

T'aconsellem que et posis en contacte amb l'entitat que custodia les monedes virtuals perquè faciliti les dades precises i adjuntem enllaç a la pàgina de PREGUNTES FREQÜENTS de l'AEAT 

 

 

 

____

MEDICONSULTING ETL GLOBAL, S.L.; NIF B-58818501; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 22352, foli 151, inscripció 6a d'adaptació, full B-36.748.