Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l'estranger (Model 720)

Mediconsulting

8 març 2023

Un any més, els contribuents de l'IRPF o de l'impost sobre societats (IS) que siguin propietaris de béns i drets situats a l'estranger el 31 de desembre de 2022 queden obligats a presentar la declaració informativa de residents espanyols amb béns i drets situats a l'estranger (model 720 - 2022), el termini del qual finalitza el 31 de març 2023. Els contribuents han d'informar sobre els béns i els drets que tenen a l'estranger, tant comptes en entitats financeres, com béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades , gestionats o obtinguts fora d'Espanya. S'exclou d'aquesta obligació de declarar quan el valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Si durant el 2022 han venut un immoble o tancat un compte bancari situat a l'estranger ja declarat al Model 720 anterior, ho hauran d'informar a l'imprès 720.

 

Per què cal presentar obligatòriament el Model 720?

Tot i que es tracta d'una declaració de caràcter informatiu, la no presentació d'aquest model anualment o la presentació fora del temps corresponent, pot comportar sancions importants per part d'Hisenda. Aquestes poden anar des de 5.000 € per dada o grup de dades omeses o errònies o 100 € per dada quan es tracti de presentació extemporània, amb un mínim de 10.000 i de 1.500 € respectivament.

Addicional a això, Hisenda pot considerar els béns a l'estranger com un guany patrimonial no justificat, cosa que obliga a més al pagament de l'IRPF o per l'IS una quota superior, incloent-hi també una sanció del 150% sobre la quota.

Les empreses o particulars obligats a presentar el Model 720 ho han de fer el primer trimestre de cada any. En aquest cas, des de l'1 de gener i fins al 31 de març del 2023 s'haurà de presentar la informació relativa a l'any 2022. Complir aquesta obligació tributària pot suposar un procés complex per als usuaris, per això, comptar amb l'assessorament dels professionals de Mediconsulting pot ser el més convenient per dur a terme el procés de manera correcta.

 

Més informació: Hisenda modifica la Declaració informativa dels béns i drets situats a l'estranger (model 720) després de la sentència del TJUE  

 

Com et podem ajudar des de Mediconsulting?

A Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts a la vostra disposició. Si necessites assessorament, pots emplenar aquest formulari i contactarem amb tu.