Com optimitzar la factura fiscal de l’exercici 2022

Mediconsulting

25 nov. 2022

Quines són les mesures que permeten estalviar a la declaració de la renda 2022? 

 

1. Rendiments del Treball 

Sempre és un bon moment per revisar contractes laborals i introduir retribucions en espècie que permeten als treballadors estalviar impostos. Els productes que es poden contractar amb la retribució flexible (restaurant, guarderia, transport i formació) compten amb un interessant avantatge fiscal.

 

2. Aportar al pla de pensions 

L'aportació màxima a plans de pensions  amb entitats bancàries  és de 1.500 euros Anuals en 2022. Els diners que s'inverteixen en el pla de pensions redueix la base imposable de l'IRPF.

Si tens activitat econòmica (ingressos com a autònom) pots aportar amb el producte MEL (alternativa dels metges al RETA) de Mutual Medica fins a 14.057,40 euros anuals com a despesa deduïble de l’activitat.

 Exemple:

Si en 2022 estàs pagant cada mes 298,82 euros x 12 quotes són 3.585,84 euros anuals ja pagats.  Abans del 31 de desembre de 2022 podries aportar addicionalment  10.471,56 euros a Mutual Medica producte MEL per arribar als 14.057,40 Euros que deduiran com a despesa a l’ activitat professional.

 

3. Reformes a immobles 

Deducció per obres que redueixin el consum d’energia a l’habitatge habitual, de propietat o de lloguer (no per segones residències).

Hi ha noves deduccions temporals a l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en l’habitatge habitual. Necessiten una acreditació de certificat d'eficiència energètica per poder acollir-se a la declaració de la renda del 2021, 2022 i 2023.

Els requisits són:

  • Percentatge de deducció: 20% de les quantitats satisfetes per obres realitzades en el període d’aplicació.
  • Límit màxim: 5.000 euros per habitatge.
  • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: habitatge habitual del contribuent, o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023.
  • Qui es pot acollir: persones físiques que realitzin actuacions de rehabilitació i millora en què s'obtingui una reducció d'almenys un 7% en la demanda de calefacció i refrigeració, segons el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge, que s'haurà d'expedir abans d'1 de gener del 2023.

  

4. Compensar pèrdues i guanys

Analitzar si val la pena transmetre actius financers (accions) o immobles al 2022 en previsió de l’ augment previst  del tipus impositiu pel 2023:

  • Per rendes superiors a 200.000 euros passaran del 26 al 27%.
  • Per rendes superiors a 300.000 euros del 26 al 28%.
  • Si tens previst una venda d un immoble, avança la data de l’escriptura notarial abans que acabi l’any 2022.
  • En inversions financeres revisar si hi ha pèrdues per compensar els 3 anys anteriors, que caduquen al cap de 4 anys la possibilitat de compensar-ho amb guanys per transmissions.
  • Si aquest 2022 has tingut pèrdues d’inversions financeres, reclama documentació a l’entitat, per acreditar-ho en el moment de la declaració de Renda 2022.

 

5. Realitzar alguna donació

Hisenda permet desgravar un 80% dels primers 150 euros que donis a ONG i fundacions i entre un 30% i un 35% de les quantitats restants en funció del temps que portis aportant a la mateixa organització.

Analitza si val la pena fer donatius abans d acabar l’any 2022 per reduir la fiscalitat.

 

6. Amortitzar part de la hipoteca d'una casa comprada abans de 2013

Les persones que van comprar l’habitatge habitual abans de 2013 encara poden desgravar per ella. La deducció per inversió en habitatge habitual és d'un 15% de les quotes de la hipoteca més les assegurances vinculades. La base màxima de la deducció és de 9.040 euros. Si has pagat menys d'hipoteca pots avançar part del capital per a deduir el màxim  a la teva renda.

Exemple: 

Si pagues d’hipoteca 6.000,00 euros anuals (500 €/mes), abans del 31 de desembre de 2022 pots amortitzar 3.040,00 Euros per aplicar el màxim de deducció: 9.040,00 euros.

  

7. Arrendadors

Els propietaris de pisos llogats poden aprofitar les últimes setmanes de l'any per a realitzar millores en els immobles amb dret a deducció, com petites obres. 

 

Per tant, aquest és el moment de l'any de mirar enrere, revisar quines actuacions hem dut a terme i quines estan pendents o podrien fer-se abans que finalitzi l'exercici fiscal el 31 de desembre. És necessari tenir en compte totes les opcions i oportunitats per a prendre les millors mesures que facin reduir l'impacte de la nostra declaració de la renda de 2022.

 

Com et podem ajudar a Mediconsulting per reduir la factura fiscal i estalviar en la declaració de la renda

 

Tot i la normativa general, cada cas té les teves particularitats. És per això que recomanem revisar amb el teu assessor fiscal habitual la situació personal per treure el màxim profit fiscal.  Aquest assessorament el pots obtenir en Mediconsulting, a través del següent formulari o al telèfon 93 567 88 88.