Quins són els requisits per a jubilar-se en 2022?

Mediconsulting

17 maig 2022

L'any en curs -2022- l'edat de jubilació ordinària és de 66 anys i 2 mesos, tret que s'acrediti una dilatada vida de cotització d'almenys 37 anys i 6 mesos cotitzats, la qual cosa permet jubilar-se des dels 65 anys. El total que el jubilat percebrà una vegada que deixi de treballar s'estableix a partir d'un càlcul amb diverses variables que tenen en compte les bases de cotització dels últims 25 anys i el nombre total d'anys cotitzats (per a cobrar el 100% de la pensió en 2022 són necessaris 36 anys cotitzats. En cas de no comptar amb aquests anys, s'aplica un coeficient reductor per cada any que falta, un 2,3% aprox.).

 

Possibilitat d'avançar la jubilació

La jubilació anticipada ens permet avançar l'edat de jubilació ordinària 2 anys en el cas de ser voluntària i 4 anys si la fi de l'etapa laboral s'ha produït de manera involuntària, a través d'un acomiadament objectiu.

Per al cas d'un treballador que vulgui jubilar-se de manera anticipada i voluntària s'hauran de complir els anteriors requisits, a més de:

  • Tenir, com a màxim, 2 anys menys a l'edat establerta per a la seva jubilació ordinària (la que correspongui en aquest moment en funció de l'augment de l'edat fins a 2027).
  • Haver cotitzat 35 anys com a mínim i estar donat d'alta.
  • Haver cotitzat un mínim de dos anys en els 15 anys previs a la jubilació.
  • Que la pensió sigui superior a la pensió mínima vigent.

 

Efectes de la jubilació anticipada

Si es reuneixen els requisits necessaris per a accedir a una jubilació anticipada, existeix un altre factor per a tenir en compte abans de sol·licitar-la: la reducció de la quantia de pensió a través de coeficients reductors. És a dir, el percentatge de reducció augmenta a mesura que augmenta el nombre de mesos d'anticipació.

Els coeficients reductors atenen motius diversos, per la qual cosa és recomanable estudiar les característiques particulars de cada cas.

Amb tot, són moltes les persones que decideixen jubilar-se abans de l'edat legal i que s'acullen a la jubilació anticipada, però, en conseqüència, no cobren el 100% de la prestació pública.

Existeixen més possibilitats de jubilació a l'efecte d'una prestació contributiva per a un treballador les quals són: la jubilació parcial, la jubilació flexible i la jubilació activa.

 

En Mediconsulting comptem amb un ampli equip d'assessors experts en matèria laboral, a la teva disposició. Si necessites assessorament, pots omplir aquest formulari i et contactarem.