Com reduir la factura fiscal en 2020

Mediconsulting

9 des. 2019

Els dies que queden perquè finalitzi l'any donen marge per a quadrar la factura fiscal de 2019. El contribuent encara és a temps de prendre decisions amb què intentar rebaixar el pagament d'impostos en la seva declaració de la renda. Per això és ara, en 2019, quan pot  prendre decisions per a pagar el just en la teva declaració. Si vol pagar menys impostos en la renda de 2019 segueixi aquests consells:

 

Rendiments d'activitats econòmiques

Depenent del rendiment de la seva activitat econòmica en aquest any i de les previsions per a l'any següent, li pot convenir endarrerir les últimes vendes o serveis a 2020 o anticipar despeses als últims dies de 2019. Encara que el tipus de gravamen no variï d'un any a un altre, diferir rendes d'un exercici a un altre et pot resultar interessant.

Si paga RETA o Alternativa al RETA com el producte MEL de Mutual Mèdica pot ampliar les quantitats ja aportades durant l’any, fins al límit de  14.652,36 euros anuals, que reduiran en la base imposable del seu  l'IRPF. 

 

Comprovar les retencions practicades

Els seus pagadors ingressaran a Hisenda al gener les últimes retencions que han practicat en 2019. També presentaran el resum anual informant del total de les retencions ingressades al seu nom. Convé que confirmi amb l empresa l'import d'aquestes dades abans que els declarin, pot rectificar la retenció aplicada omplint el Model 145. Així, evitarà sorpreses en revisar les seves dades fiscals per a presentar la seva declaració.

 

Plans de pensions

Aportar a un pla de pensions ofereix major estalvi fiscal en l'IRPF. El màxim d'aportació reduïble són 8.000 euros anuals. L'estalvi fiscal serà el resultat d'aplicar a l'aportació el tipus marginal del contribuent. És a dir, per a algú amb el tipus màxim del 45% que apuri el topall dels 8.000 euros a l'any, l'estalvi fiscal serà de 3.600 euros. Amb tal tipus marginal, per a un sou de 50.000 euros, si el contribuent aportés el màxim a un pla privat, a efectes fiscals el seu salari seria de 42.000 euros.

També es pot aportar en favor del cònjuge un màxim de 2.500 euros addicionals, sempre que els ingressos del treball o d'activitats econòmica del cònjuge no superin els 8.000 euros aquest any,  i aportar en favor d'un familiar amb discapacitat fins a un màxim de 10.000 euros anuals. Aquesta reducció és compatible amb la del propi pla de pensions.

Important: si l'estalviador es va jubilar en 2011 o en 2017, només tindrà fins a final d'aquest any per a rescatar el seu pla de pensions amb dret a aplicar-se la reducció del 40%. Aquest benefici fiscal s'aplica només a la prestació corresponent per l'aportat al pla fins al 31 de desembre de 2006. Per a qui es jubili aquest any o el pròxim, només tindrà de termini fins a finals de 2020 i 2021, respectivament, per al rescat del pla amb aquesta reducció. Un cop rescatat el pla de pensions, les aportacions noves que pugui fer per reduir IRPF, només les podran rescatar els seus hereus.

 

Deducció per adquisició d'habitatge habitual

Si va comprar el seu habitatge habitual abans de l'1 de gener de 2013 amb una hipoteca, podrà deduir un 15% del pagat l'any. El límit màxim de la base de deducció és 9.040 euros. S'inclouen també les assegurances de llar i de vida associats a la hipoteca.

 

Venda de l'habitatge habitual

La venda de l'habitatge habitual queda lliure d'impostos de l’IRPF sempre que l’interessat reinverteixi íntegrament l’import de la venda en la compra d'una altra casa per a viure en el termini màxim de dos anys. Es considera habitatge habitual quan s hi ha viscut efectivament durant 3 anys seguits.

 Els majors de 65 anys no tributaran en cas de venda de l’habitatge habitual, si bé és important que els propietaris tinguin aquesta edat ja que si un d'ells no ha complert els 65 encara, haurà de tributar per la meitat de la plusvàlua fiscal (el guany obtingut entre l’import de compra inicial i la venda) a un tipus entre el 19% i el 23%.

 

Retribució en espècie que rebaixa les rendes del treball

En aquests dies de l'any és moment també per a acordar amb l'empresa quins conceptes salarials poden percebre's com a retribució en espècie, rebaixant així la renda del treball subjecta al pagament d'impostos. Així, de la nòmina es poden descomptar la despesa en transport, en guarderia, en el menjar i l'assegurança mèdica.

 

 

 

Tot i la normativa general, cada cas té les teves particularitats. És per això que et recomanem que et posis en contacte amb nosaltres per tal que puguis obtenir el millor assessorament individualitzat segons el teu cas concret i la teva situació personal. Aquest assessorament el podeu obtenir a Mediconsulting al telèfon 93 567 88 88 o en el següent formulari.