Assessoria Laboral: serveis especialitzats

Serveis especialitzats

  • Assessorament i tràmits d’inscripció d’empreses a la Seguretat Social (SS) 
    Servei de tramitació de documentació per a la SS per a aquells clients que tinguin terceres persones contractades.
  • Estudi i confecció de contractes de treball i altes a la Seguretat Social del personal que treballa en consultes de centres mèdics 
    Avaluació de les diferents opcions de bonificacions i incentius per a l'empresa, en funció del tipus de contractació i del perfil de la persona que s'ha de contractar, per optimitzar les despeses en recursos humans.
  • Seguiment i assessorament per a aquelles empreses que hagin estat citades per la inspecció laboral o siguin part demandada o demandant en un recurs o requeriment amb un empleat.
  • Conciliacions davant del servei de conciliacions individuals (SCI)
    Assessorament en actes de conciliació ocasionats per desavinences entre la part contractada i la contractant.

Informa-te’n ara
gratuïtament i sense cap compromís