Serveis Jurídics Programa de compliment normatiu

Programa de compliment normatiu

El compliance o programa de compliment normatiu és un model d'organització i gestió que el seu objectiu principal és alliberar a una societat de la responsabilitat penal i crear una cultura d'ètica empresarial en el si de la societat. Per això t'oferim un conjunt de serveis de prevenció, gestió i control de tots els aspectes del compliment normatiu corporatiu. Assistim als nostres clients en el procés de disseny, adaptació o implementació del model d'organització i gestió de riscos penals.

Informa't ara
gratuïtament i sense cap compromís