Serveis Jurídics: Programa de compliment normatiu

Programa de compliment normatiu

El compliance o programa de compliment normatiu és un model d'organització i gestió que el seu objectiu principal és alliberar a una societat de la responsabilitat penal i crear una cultura d'ètica empresarial en el si de la societat. Per això t'oferim un conjunt de serveis de prevenció, gestió i control de tots els aspectes del compliment normatiu corporatiu. Assistim als nostres clients en el procés de disseny, adaptació o implementació del model d'organització i gestió de riscos penals.

  • Anàlisi i identificació de riscos penals.
  • Proposta de controls per a mitigar al màxim la possibilitat que es doni el risc que es pretén evitar.
  • Elaboració de pla d'acció i mesures correctores.
  • Formació, comunicació i conscienciació del personal.
  • Elaboració de Codis ètics.

Informa-te’n ara
gratuïtament i sense cap compromís