Assessoria Fiscal: confecció de declaració de la renda

Confecció de declaracions

Serveis per a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l'Impost sobre el Patrimoni (IP):

  • Informació per la confecció de l'IRPF i l'IP.
  • Confecció i presentació de declaracions de l'IRPF i l'IP, resum de declaracions trimestrals o anuals de retencions de l'IRPF, certificat resum anual d'ingressos i retencions de l'IRPF del personal col·laborador, declaracions anuals d'operacions amb tercers...

 

Serveis per l'Impost de Societats (IS):

  • Informació, anàlisi i assessorament sobre la legislació i la problemàtica fiscal.
  • Planificació fiscal per a l'optimització de les càrregues tributàries.
  • Confecció i presentació de declaracions de l'IS.
  • Assistència i seguiment d'inspeccions i recursos amb l'Administració Tributària.

 

Serveis per a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

  • Confecció i presentació de declaracions trimestrals i resum anual d'IVA.

 

Serveis per a l’Impost de Donacions i Successions:

  • Confecció i presentació de declaracions i liquidacions de l'Impost de Donacions i Successions.
  • Assessorament, anàlisi i planificació de l’Impost de successions pel que fa a la legislació aplicable i els possibles beneficis fiscals.
  • Gestió i tramitació del procés d’acceptació d’herència i de tots el tràmits lligats a la defunció.

Informa-te’n ara
gratuïtament i sense cap compromís