En resposta a la pandèmia de la COVID-19, s’inclou l’activitat sanitària en els ajuts de suport a la solvència empresarial

Mediconsulting

21 jul. 2021

El Govern de la Generalitat ha aprovat l’ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, on s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. A aquests ajuts es poden adherir la totalitat dels sectors econòmics, incloent-hi l’activitat sanitària, fins ara exclosa del catàleg d’activitats dels ajuts actuals.

Què cal fer per optar a l’ajut?

Cal presentar la inscripció prèvia durant el termini que va del 21 de juliol de 2021 fins al 30 de juliol de 2021, a les 15 hores. 

Condicions i requisits:

  • Els ajuts van adreçats a professionals i empreses que estaven actius durant els exercicis 2019 i 2020, que continuïn en l’activitat actualment, i que el volum d’operacions anual dels quals, l’any 2020, s’hagi vist reduït en més d’un 30 % respecte de l’any 2019.
  • L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors i els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
  • En l’apartat d’exclusions, cal destacar que no poden ser-ne destinataris aquells qui van declarar un resultat negatiu el 2019 i els qui tenen un volum de deute subvencionable inferior a 4.000 €. El límit màxim d’ajuts serà de 200.000 €.
  • Caldrà mantenir l’activitat fins al 20 de juliol de 2022, no repartir dividends durant els exercicis 2020 i 2021 i no aprovar increments retributius en l’alta direcció durant dos anys.

Per a més informació, podeu consultar els següents enllaços: