Campanya de la renda 2018: noves deduccions i quotes

Mediconsulting

1 abr. 2019

Aquest any la campanya de la Renda i Patrimoni s'inicia el pròxim dia 2 d'abril i finalitza l'1 de juliol. La fi de la tributació per les prestacions de maternitat, la reducció de quotes per a les rendes baixes o les deduccions per a noves empreses són alguns dels canvis. Et presentem les principals novetats.

 

Novetats en la declaració de la renda 2018

  • Exempció de tributació de les prestacions per maternitat/paternitat.
  • La deducció per maternitat s'incrementa en 1.000 euros anuals —addicionals als 1.200 euros anuals que ja estaven en vigor— quan el contribuent sufragui despeses de custòdia en guarderia o centres d'educació infantil autoritzats.
  • Els contribuents amb rendiments del treball procedents de dos pagadors inferiors a 12.643 euros no estan obligats a declarar. Encara que el nou llindar és de 14.000 euros anuals, en l'exercici 2018 només aplica des del  5 de juliol, per la qual cosa queda en 12.643 euros. No obstant això, aquests contribuents hauran de presentar declaració si volen rebre una eventual devolució.
  • El llindar per als qui cobrin les seves retribucions del treball d'un solo pagador es manté en 22.000 euros anuals.
  • Els contribuents amb rendes inferiors a 16.825 euros es beneficiaran d'una reducció de la seva quota. Segons els Pressupostos de 2018, aquesta reducció ascendeix a 5.565 euros anuals per als qui ingressen menys de 13.115 euros i una quantitat proporcional a aquesta xifra per als qui guanyen entre 13.115 i 16.825 euros, si bé en aquest exercici la reducció només té efecte a partir del 5 de juliol de 2018, per la qual cosa la quantitat final es veurà reduïda en funció d'una sèrie d'ajustos.
  • Els contribuents que inverteixin en empreses de nova creació podran deduir-se un 30% dels imports, amb una base màxima de deducció de 60.000 euros (fins ara era el 20% de l'import amb una base de 50.000 euros).
  • S'incrementa la deducció per família nombrosa. L'augment és de 600 euros anuals (50 euros al mes) per cada fill a partir del quart per a la categoria general o del sisè per a la categoria especial, però en l'exercici 2018 només aplica d'agost a desembre, amb el que la deducció màxima serà de 250 euros.
  • S'estableix una deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec. Els Pressupostos estableixen una deducció de 1.200 euros anuals (100 euros al mes), que en 2018 només s'aplicarà en els mesos d'agost a desembre, amb el que la deducció màxima serà de 500 euros.
  • S'estableix una deducció per als contribuents que tinguin algun membre de la unitat familiar en un altre Estat de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, de manera que la quota s'equipari a la que tindrien si tots residissin a Espanya.
  • Desapareix la possibilitat de sol·licitar la 'predeclaració' de la renda en paper, encara que el contribuent podrà imprimir la vista prèvia del seu esborrany si vol comprovar-lo en paper.

 

Cal tenir en compte que és igualment necessari revisar si és possible aplicar alguna deducció per lloguer o pagament de préstec d'habitatge habitual, aportació a plans de pensions, despeses de sindicats, donatius, o altres deduccions, perquè les mateixes poden generar importants estalvis en la teva tributació.

 

Amb motiu d'aquesta nova campanya de la declaració de la Renda, Medioconsulting posa a la teva disposició un ampli equip de professionals especialitzats que et confeccionaran la renda2018 i t'assessoraran nivell fiscal que necessites. Pots demanar hora al telèfon 93.567.88.15 o escriure a través del següent formulari.

Així mateix, des de l Grup Med i les seves societats posem també a la teva disposició experts en assessorament per a organitzar de forma òptima les seves finances i estalvis (plans de pensions, assegurances de vida, inversions...).